Tellimistingimused

Telepoint.ee lehel kuvatavad tooted on üldjuhul meil kohapeal laos olemas ja jõuavad tavaliselt juba umbes 2-3 tööpäeva jooksul pakiautomaati.

Vormistatud tellimuse eest palume tasuda Comberra OÜ arveldusarvele EE622200221016843470 SWEDBANK

Ettemaksu tasumisel märkige "selgitusse" tellimuse number.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud 3 tööpäeva jooksul, tühistatakse.

Alla 50 tellimusele lisandub transporditasu 3.99.

 

1. E-poe müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad Comberra OÜ Reg.nr. 10739516 (edaspidi Müüja) ja e-poe klientide (edaspidi Klientide) vahel.

 

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest e-posti teel Klienti kirjalikult.

 

3. Kasutamistingimused

3.1 Müügitingimustes tooduga tutvumine on kliendile kohustuslik.

3.2 Toote tellimuse vormistamise ja selle eest tasumisega kinnitab Klient, et on nõustunud müügitingimustega.

 

4. Pakutavad tooted ja ostu sooritamine

4.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

4.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

4.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

 

4.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

4.5 Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

4.6 Klient valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel või muul kokkulepitud viisil müüjaga.

4.7 Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.8 Juhul kui Klient ei ole tellimuse arvet 3 tööpäeva jooksul tasunud, tellimus tühistatakse.

 

5. Hinnad

5.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

5.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Müüjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

6. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

6.1 Kliendil on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

6.1.1 Kaup toimetatakse Kliendile Smartpost Pakiautomaati.

6.1.2 Klient tuleb kauplusesse kohapeale järele.

 

7. Lepingust taganemine ja toote tagastamise tingimused

7.1 Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil telepoint@telepoint.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, konto number).

7.2 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Kliendile kättetoimetatud. Kui Klient on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Müüjale tagastada.

7.3 Lepingust taganemisel tuleb Kliendil ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.4 Müüja kannab kliendi tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kättesaamisest.

7.5 Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud transpordi tasu ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele.

7.6 Kui Klient on toote tagasi saatnud, siis Müüjal on õigus enne raha tagastamist tutvuda toote vastavusega punktis 7.3 toodud tingimustele. Raha tagastamine toimub peale toote üle vaatamist kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.

 

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Võlaõigusseadusele vastavalt on Kliendil õigus esitada pretensioone 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates toote kättesaamisest, sellest 6 esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja. Peale 6 kuu möödumist kannab defekti väljaselgitamise kulud Klient.

8.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Comberra OÜ-d probleemist e-posti aadressil telepoint@telepoint.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed, toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod), tellimuse number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Comberra OÜ-lt tasuta toote parandamist.

 

9. Vastutus

9.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.2 Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.3 Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.4 Klient vastutab täielikult e-poe kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Klientidele või kolmandatele isikutele.

 

10. Erimeelsuste lahendamine

10.1 E-poe müügitingimustest tulenevad erimeelsused Müüja ning Kliendi vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

10.2 Soovi korral võib pöörduda vaidluse läbivaatamiseks tarbijavaidluste komisjoni Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707, E-post: avaldus@komisjon.ee

Veebileht: komisjon.ee